skip to Main Content

Van Iren Consultancy is sinds 1991 actief als advies- en trainingsbureau. Het bureau is gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak tussen leiderschap, organisatiecultuur en diversiteit. Op basis van jarenlange ervaring met deze vraagstukken wordt gewerkt vanuit een waarderende aanpak. In al het werk ligt de nadruk op diepgang, zorgvuldigheid en bestendige (gedrags-) veranderingen. Daarnaast is in alle programma’s aandacht voor de omgang met het politieke krachtenveld rond leiderschap, strategische & groepsdynamische processen en het versterken van persoonlijke invloed en effectiviteit.

Van Iren Consultancy heeft in de afgelopen jaren vele teams en organisaties intensief begeleid en vele topmanagers getraind en gecoacht. In lijn met onze filosofie onderhouden we geëngageerde en langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Van Iren Consultancy is onder andere werkzaam (geweest) bij ABN AMRO, KPMG, Deloitte, E&Y, De Brauw, Clifford Chance, Loyens & Loeff, diverse zorginstellingen en ziekenhuizen.